Hyppää sisältöön

15.6.2017

Toimiva integraatio on kilpailuedun perusta

Kirjoittaja: Sysart

Parhaimmillaan integraatiot vähentävät manuaalisen työn määrää ja pidentävät järjestelmien elinkaarta. Muista kuitenkin varmistaa, että tiedät mitä ostat.

Ohjelmistojen välinen integraatio ei varsinaisesti näy käyttäjälle, joten sen tarjoamia mahdollisuuksia ei välttämättä tule edes ajatelleeksi. On aivan eri asia puhua esimerkiksi yrityksen verkkosivujen uudistamisesta, jonka hyödyt kaikki ymmärtävät helposti.

Hyvin toimivilla integraatioilla voidaan kuitenkin saavuttaa merkittävää kilpailuetua, ja ne ovat liiketoiminnan edellytys lähes kaikilla sektoreilla. Esimerkiksi julkishallinnosta on tullut vaatimuksia integroida terveys- ja energia-ala julkisiin järjestelmiin.

Integraatiot pidentävät järjestelmien elinkaarta

Ehkä huomattavin integraatioilla saavutettava hyöty on manuaalisen työn väheneminen. Tyypillisesti tietoa siirretään järjestelmien välillä manuaalisesti, mihin sisältyy aina inhimillisen virheen vaara. 

Automaattinen tiedonsiirto vapauttaa resursseja tärkeämpiin työtehtäviin ja vähentää virheiden määrää. Viimeisin tieto on aina kaikkien saatavilla, eikä käyttäjien tarvitse varmistaa erikseen, että kirjaukset päivittyvät jokaiseen tarvittavaan järjestelmään.

Integraatioilla voidaan myös pidentää vanhojen, mutta edelleen toimivien, järjestelmien elinkaarta. Yhdistämällä vanhat ja uudet teknologiat toisiinsa asiakkaille voidaan tarjota uusia palveluja ilman, että tarvitsee uusia koko teknologiakantaa. Koko tietojärjestelmäkokonaisuuden vaihtaminen on aina yksittäisen osan päivittämistä kalliimpaa ja riskialttiimpaa.

Älä osta integraatiota säkissä

Ennen integraation hankintaa kannattaa kuitenkin ottaa selvää siitä, mitä ostaa. Muuten tulevaisuudessa saattaa tulla eteen yllättäviä lisäkustannuksia. Vähintään kannattaa miettiä ja ottaa selvää:

Näihin kysymyksiin on erittäin tärkeä saada vastaus, sillä etenkin laajemmat integraatiot ovat yleensä liiketoiminnan ytimessä. Siten niiden jatkuva ylläpito ja kehittäminen ovat avainasemassa aina, kun organisaatioon otetaan uusia järjestelmiä, vanhoja poistuu, toimintatavat muuttuvat tai järjestelmiin halutaan liittää uusia yhteistyökumppaneita.

Jos lähdekoodi ei ole avoin ja siihen liittyy lisenssimaksuja, uuden osan liittäminen kokonaisuuteen saattaa tulla yritykselle kalliiksi. Tai jos integraatiota ei voi laajentaa tai se ei skaalaudu, järjestelmä ei taivu liiketoiminnan muutoksiin.

Point-to-point vai palveluväylä?

Integraatiotarpeet vaihtelevat tapauskohtaisesti, joten projektin aluksi on aina syytä kartoittaa huolellisesti liiketoiminnan tavoitteet ja toimintaympäristön rajoitukset. Näin integraatiot saadaan tukemaan juuri kyseistä liiketoimintaa. Jos kartoitusta ei tehdä, integraatio ei välttämättä ratkaise oikeaa ongelmaa. 

Yksinkertaisimmillaan ratkaisu voi olla kahden järjestelmän välinen point-to-point integraatio. Se on nopea ja halpa ratkaisu, kun integroitavia kohteita on lukumääräisesti vähän. Suuremmissa organisaatiossa, joissa on paljon erilaisia järjestelmiä, luotettavampi ja kustannustehokkaampi lähestymistapa on todennäköisesti palveluväylä, Enterprise Service Bus (ESB).

Monen järjestelmän integraatiossa yksittäisen järjestelmän rajapinnan muutokset aiheuttavat point-to-point ratkaisussa muutoksia kaikkiin siihen integroituneisiin järjestelmiin, kun taas palveluväyläratkaisussa muutoksia tarvitaan yleensä vain palveluväylään.

On-premises, pilvi vai hybridi?

Myös integraatiomalli on syytä huomioida: onko palvelujen sijainti on-premises, pilvi, vai niiden hybridi? 

Pilvi on monelle organisaatiolle hyvä vaihtoehto – se ei vaadi suuria laitekustannuksia ja skaalautuu joustavasti – mutta aina sen käyttö ei ole mahdollista. Näin voi esimerkiksi olla silloin, kun organisaatiolla on käytössä vanhempi järjestelmä, jonka rajapintoja ei syystä tai toisesta haluta avata ulos yrityksen sisäverkosta.

Yleensä on-premises on lähinnä poliittinen päätös, sillä hybridiratkaisulla suljetutkin järjestelmät voidaan saada mukaan muuten pilvessä olevaan integraatioon.

Toisinaan esteitä voi aiheuttaa myös tietoturva: olen itse törmännyt erittäin korkean tietoturvan projektiin, jossa internetin käyttö on ollut täysin kielletty ja kaikki verkkoliikenne, integraatiot, työasemat ja palvelimet olivat tarkoitusta varten tehdyssä internetistä erillään olevassa verkossa. Tällöin pilvipalveluiden hyödyntäminen ei luonnollisestikaan onnistu.

Integraatiot ovat liiketoiminnan edellytys

Nykypäivänä järjestelmien integroiminen on kannattavan liiketoiminnan edellytys. Jos liiketoimintakriittinen tieto ei liiku sujuvasti järjestelmästä toiseen, organisaatio ei saa siitä täyttä hyötyä irti.

Ennen uuden integraatioratkaisun hankintaa on kuitenkin syytä miettiä tarkkaan, mitä sillä halutaan saavuttaa ja mistä on saatavissa välittömästi eniten hyötyä. Muuten välttämättömästä liiketoiminnan vauhdittajasta saattaa tulla sen hidaste.

Avoimen lähdekoodin käyttö on yksi keino vähentää liiketoimintakriittisten järjestelmähankintojen riskejä. Muista keinoista voit lukea tarkemmin ilmaisesta oppaastamme:


Minimoi ohjelmistokehityksen riskit

 


Lue seuraavaksi: