Hyppää sisältöön

23.4.2018

Käytännön kokemuksia Teal-ajattelusta

Kirjoittaja: Petri Mäenpää

Sysartin CEO, jonka sydän sykkii Borussia Dortmundille, golfille ja ATK:lle.

Fredic Laloux’n kirjassa Re-inventing Organizations kuvataan organisaatioiden toiminta- ja johtamismallien evoluutiota tiukasta nokkimisjärjestyksestä ja ylhäältä alaspäin määritellyistä säännöistä askeleittain kohti yksilön merkityksellisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia korostavia toimintatapoja. Viimeisimpänä kehitysaskeleena esitellään Teal.

Teal tarkastelee ympäristöä alati muuttuvana ja erilaisia mahdollisuuksia tarjoavana. Koska muutos tapahtuu kaikkialla, tulee meidän luopua tarpeesta kontrolloida tai mukautua olemassaoleviin rakenteisiin. Suuntaa päätöksille haetaan yksilön merkityksellisinä ja oikeina pitämistä asioista. Ihminen nähdään kokonaisuutena, joka onnistuu työssään parhaiten päästessään toteuttamaan itseään.

 

Entä jos päätökset tehtäisiin siellä missä työtkin?

Yksi keskeinen Teal-organisaatioiden toimintaa ohjaava toimintamalli on itseorganisointi. Itseorganisoinnissa luovutaan perinteisestä hierarkisesta johtamistavasta ja päätöksenteko tapahtuu siellä missä kulloinkin on paras tietämys asiasta. Jokaisella tiimillä ja yksilöllä on omat haasteensa ja siksi yksilöille annetaan vapautta ja vastuuta organisoida oma työnsä parhaaksi näkemällään tavalla. Teal-organisaatioilla on kuitenkin vahva yhteinen tekemisen tarkoitus (Teal-kielellä evolutionary purpose), joka ohjaa itseorganisoitumista tavoiteltuun suuntaan ja ehkäisee ns kanalaumailmiön.

Sysartissa olemme kehittäneet itseorganisointia jo muutamien vuosien ajan. Olemme havainneet, että ihmiset tekevät hyviä päätöksiä, kunhan heille tarjotaan tarpeeksi tietoa ja tukea. Tämä mahdollistuu ennen kaikkea avoimen keskustelun avulla. Palkkamallimme on yksi esimerkki avoimuudesta: meillä ei käydä perinteisiä kahdenkeskisiä palkkaneuvotteluja, vaan työntekijöiden palkka muodostuu osaamisen ja tiimiläisten arvioiden perusteella. Palkkamme ovat avoimesti tiedossa organisaation sisällä.

Arvioimme jatkuvasti tapojamme toimia ja käymme keskustelua siitä, miten voisimme kehittyä ja toimia muuttuvissa tilanteissa oikein. Tämä keskustelu ei rajoitu vain oman organisaatiomme sisälle vaan olemme avoimia sparraamaan ajatuksia kaikkien johtamisen muutoksesta kiinnostuneiden kanssa.

Olemme tänä vuonna mukana Teal Suomi -yhteisössä Woodstock of Teal -tapahtuman kummina. Tapahtuma ei ole tyypillinen konferenssi, vaan Open Space -formaattiin perustuva oppimisympäristö ”Teal-ajattelun” ymmärtämiseksi ja syventämiseksi.

Lue lisää:

www.tealsuomi.fi/woodstock-of-teal

Podcast: 16 kysymystä itseorganisoitumisesta

Podcast: Sysartin suuri palkkakeskustelu

Miksi itseorganisoituva yritys tarvitsee strategian?


TILAA BLOGIKIRJOITUKSET SÄHKÖPOSTIISI 


Lue seuraavaksi: