Hyppää sisältöön

Reactive Technologies Finland Oy: Oulussa kehitetään kansainvälisesti patentoitua sähköverkon monitorointiteknologiaa

Reactive Technologies on teknologiayritys, jonka tarkoituksena on ratkaista uusiutuvan energian mukanaan tuomia haasteita kehittämällä uusia digitaalisia teknologiaratkaisuja energia-alalle. Reactive Technologies tarjoaa ainutlaatuisia mittaus- ja analytiikkapalveluja sähköverkko-operaattoreille sekä älykkään sähkönhankintasopimusmallin uusiutuvan energian tuottajille. Sysart on avustanut Reactiven Oulussa sijaitsevaa tuotekehitysyksikköä ohjelmistoarkkitehtuurin ja pilvimigraatioiden suunnittelussa.

Mistä inertian reaaliaikaisessa monitoroinnissa on kyse?

Reactive Technologies on toteuttanut uraauurtavia palveluita energiateollisuuden käyttöön ratkaisemalla uusiutuvien energiamuotojen mukanaan tuomia globaaleja haasteita siirtoverkkojen sekä aurinko- ja tuulienergiatuotannon osalta. Energiaa ei kyetä nykytekniikalla varastoimaan suuressa mittakaavassa, joten kysynnän ja tuotannon on pysyttävä tasapainossa. Inertia vastustaa sähköverkossa tapahtuvaa muutosta ja vakauttaa verkon tasapainoa sekä verkon taajuutta sähkön tuotannon muutostilanteissa (esim. jonkin tuotantolaitoksen yllättäen vikaantuessa ja pois verkosta tippuessa). Uusiutuva energia (tuuli- ja sähkövoimalaitokset) on luonteeltaan myös epäjatkuvaa ja tämä nostaakin osaltaan verkon tasapainottamisen haastetta.

Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa kasvaa vuosi vuodelta, mutta esimerkiksi tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantomuodot eivät sisällä inertiaa käytännössä ollenkaan. Uusiutuvan energian käytön lisääntyessä siis sähköverkon kokonaisinertia laskee. Tämä puolestaan heikentää merkittävästi verkon kykyä selviytyä nopeissa tuotannon muutostilanteissa. Etenkin, kun aikaisemmin verkon inertiaa ei ole kyetty mittaamaan vaan sähköntuotannossa ja -ostoissa on tukeuduttu erilaisiin ennustemalleihin. Tällöin sähköverkon toimivuus on ennakoivasti jouduttu varmistamaan fossiilisilla energialähteillä.

Nyt mittaustapojen kehityttyä riskejä saadaan alennettua, kun sähkötuotanto saadaan tarkemmalla monitoroinnilla pidettyä optimaalisemmalla tasolla ja muutostilanteisiin pystytään reagoimaan tarvittaessa nopeammin. Ensimmäisenä uuden teknologian käyttöönottaa Iso-Britanniassa National Grid ESO operaattori, joka tavoittelee hiilipohjaisten päästöjen nollaamista vuoteen 2025 mennessä.

Konesalipalvelusta pilveen siirtyminen tuo skaalautuvuutta

Tekninen arkkitehti Mikko Airamaa Sysartilta kertoo yhteistyön Reactiven  kanssa olevan kokonaisuudessaan äärimmäisen mielenkiintoista sekä asiakkaan liiketoiminta-alueen että käyttöön valittujen teknologioiden puolesta. “Oma roolini on ollut toimia arkkitehtinä ja kehittäjänä migraatioprojektissa, jossa siirretään yksi asiakkaan tuotteista perinteisemmästä konesalipalvelusta modernimpaan ympäristöön. Migraation ohella olen auttanut pilvistrategiassa, teknologia- ja työkaluvalinnoissa sekä yleisesti avustanut modernien sovelluskehitysmetodologioiden käyttöönotossa, kuten DevOps-käytännöissä ja julkaisuautomaatiossa – sekä luonnollisesti itse toteutuksessa.”

Yhteistyön päätavoitteena on ollut mahdollistaa Reactiven palvelun hyvä skaalautuvuus ja toistettavuus. Lisäksi projekti toimii pilottihankkeena asiakkaan muiden konesalipalveluissa ajettavien tuotteiden ajoympäristöjen modernisoinnille. Uudistuksella on myös pyritty kohdistamaan kehitystyötä ydinliiketoimintaan siirtämällä tuki- ja varusohjelmistoja Managed Services -palveluita kohti. Tällöin aiemmin ylläpitoon ja konfigurointiin käytetty aika voidaan jatkossa käyttää tuotekehitykseen.

Reactive Technologiesin asiakkaille uudistukset näkyvät nopeutuneena palveluiden käyttöönottona

“Ennen projektin aloitusta uuden infrastruktuurin ja palvelinten provisiointi oli työlästä ja siihen vaadittiin harvojen asiantuntijoiden käsissä olevaa osaamista ja aikaa. Nykytilanteessa pilottisovelluksen ajoympäristö saadaan automatisoidusti ja hallitusti pystytettyä nopeasti. Näin kehitystä ja testausta voidaan tehdä tarvittaessa täysin tuotantoa vastaavaa kokoonpanoa vasten ja kun infraa ei enää tarvita, se voidaan puolestaan ajaa nopeasti alas. Vastaavasti myös uusien asiakkaiden kohdalla järjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja luotettavaa. Toistettavuuden ja skaalautuvuuden ohella automaatiouudistukset mahdollistavat nopeammat versiojulkaisut, jolloin loppuasiakkaat saavat sovelluspäivitykset aiempaa nopeammin käyttöönsä”, Airamaa kertoo ratkaisun tuomista eduista.

”Sysartin kanssa työskentely on ollut sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa mutkatonta ja luottamusta herättävää. Voin suositella Sysartia järjestelmäkehityskumppaniksi pilvialustasta riippumatta, sillä heidän työmoraalinsa, sisäinen kommunikaationsa ja tehokkuutensa sekä teknologiaosaamisensa on hyvä sijoitus nostamaan minkä tahansa teknologiayrityksen tuottavuutta.”
Toni Mäki, Chief Cloud Architect, Reactive Technologies Finland Oy

Kysy lisätietoa ohjelmistokehittämisestä:

Mikko Airamaa

Technical Architect
mikko.airamaa@sysart.fi

Anssi Heijasto

Myynti Helsinki
+358 40 661 3857
anssi.heijasto@sysart.fi

Ota yhteyttä!