Hyppää sisältöön

Talenom: Taloushallinnon automaatiolla kasvuun Euroopassa

Talenom on Oulusta lähtöisin oleva tilitoimisto-, konsultointi- ja rahoituspalveluita tarjoava yritys. Talenomin liikevaihdon keskimäärinen vuosikasvu vuosina 2005–2021 on ollut 16,2 %. Kasvustrategian keskiössä on ollut automaation lisääminen ohjelmistokehitystyöhön panostamalla sekä kasvu yrityskaupoin Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 82,8 ja liikevoitto 14,7 miljoonaa euroa.  Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala kertoi viimeisimmässä sijoittajainfossa keskipitkän aikavälin tavoiteeksi vuosina 2023–25 yli 30 %:n kasvun. Päätimme haastatella tätä tilitoimistoamme ja yhteistyökumppaniamme selvittääksemme, millä eväillä kasvuun tähdätään.

Valmisohjelmistoista kohti omaa ohjelmistokehitystä ja ainutlaatuista asiakaskokemusta

Talenomin tavoitteena on jo vuosikymmenien ajan ollut automatisoida aikaisemmin papereilla ja Excel-taulukoissa pyöriteltyjä taloushallinnon prosesseja. “Vielä 2000-luvun alussa moni asiakas toimi paperipohjaisesti. Oivalsimme jo aikaisessa vaiheessa, että meidän tulee olla aktiivisesti automatisoinnissa ja digipalveluiden kehityksessä mukana tai menettäisimme ison elementin asiakkuuden hallinnasta. 2010-luvulla tekeminen muuttui oikeasti siihen, että kaikki materiaali meidän ja asiakkaiden välillä alkoi liikkua sähköisessä muodossa. Seuraavana tavoitteenamme on nostaa kirjanpidon ja palkanlaskennan automaatioaste 100 prosenttiin”, Huhtala kertoo. Vuonna 2021 yhtiö raportoi asiakkaidensa kirjanpidon automaatioasteeksi 75 prosenttia ja palkanlaskennan 50 prosenttia.

Aluksi alan digiloikan tuomissa muutoksissa hyödynnettiin partnereiden kehittämiä ohjelmistoja, mutta vuosi vuodelta omassa ohjauksessa olevan ohjelmistokehitystyön määrä on kasvanut ja palvelut on korvattu omilla ohjelmistoilla. “Aluksi omat osaajamme suunnittelivat käyttöliittymiä ja lähes kaikki koodaus ostettiin ulkoa. Pian kuitenkin oivalsimme, että asiakasrajapinnassa olemisen lisäksi kehitysprosessista saa tehokkaimman ottamalla sen omiin käsiin. Olemme kehittäneet oman kirjanpito-ohjelmiston sekä ostolaskujen maksujärjestelmän ja näihin liittyvät asiakaskäyttöliittymät. Olemme poistaneet taloushallinnon prosesseista turhia manuaalisia välivaiheita ja näin tehneet asiakkaidemme työstä vaivattomampaa”, Huhtala kuvaa ohjelmistokehitystyön vaiheita ja tavoitteita.

Tällä hetkellä kaikkiaan yli 1200 henkeä työllistävällä Talenomilla työskentelee yli 100 digitaalisten palveluiden, ohjelmistosuunnittelun ja liiketoimintaprosessien osaajaa. Lisäksi kehityksessä apuna käytetään alihankintana ostettavaa ohjelmistokehitystyötä. Tänä vuonna Talenom on mm. hankkinut ohjelmistoalustan Espanjasta ja aloittanut oman alustan käyttöönottoa Ruotsissa. ”Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme toteuttaneet arkkitehtuurimuutosta. Työ on pitänyt sisällään niin asiakas- kuin API-käyttöliittymienkin uudistusta, esimerkkinä mainittakoon kirjanpitojärjestelmässä desktop-käyttöliittymästä webbiversioon siirtyminen. Ensi vuonna otamme käyttöön seuraavan version kirjanpitoautomaatiosta. Ohjelmistokehityksemme taso tuplattiin vuosina 2019—2020 ja olemme sen jälkeenkin kasvattaneet omaa tekemistä”, Huhtala kertoo ja painottaa sitä, että muutostöitä tehtäessä ennakoidaan samalla myös tulevaa kansainvälistä kasvua.

Olemme muuta Eurooppaa edellä

”Tavoitteenamme on toimia vuonna 2025 viidessä eri maassa”, Huhtala lupailee. Kasvuodotukset pohjaavat pitkälti EU:n tahtotilaan yhdenmukaistaa ja sähköistää taloushallintokäytäntöjä. ”Esimerkiksi EU:n verkkolaskudirektiivi tulee viemään laskutuksen ja maksut verkkoon. Jokaisella EU-maalla on oma suunnitelmansa, milloin siitä tulee pakollinen. Suomi on infrastruktuuriltaan pisimmällä, verkkolaskutuspenetraatio on Euroopan korkeimpia ja pankkiyhteydet ovat toimineet verkossa jo 20 vuotta hyvin. Olemme onnistuneet tekemään digitaalisen transformaation Suomessa. Emme näe esteitä, miksei samankaltainen edistyminen olisi mahdollista muissakin maissa ”, Huhtala kuvaa kasvumahdollisuuksien perustuksia.

Talenomin kansainvälistyminen on aloitettu Ruotsista ja Espanjasta. Huhtalan mukaan jo nyt on nähtävissä, että maasta riippumatta muutoksen haasteet ovat samoja. Näin Huhtala kuvaa maiden eroja ja Talenomin menestymismahdollisuuksia: ”Ruotsi tulee yritysten taloushallinnon automaatioasteessa muutaman vuoden Suomea perässä. Asiakkailla on paljon eri ohjelmistoja käytössä, mutta pankkiyhteydet hidastavat kehitystä. 80 %:lla asiakkaista ei ole asiakaskäyttöliittymäämme vastaavaa palvelua käytössä, eli tuomme aidosti uutta tekemisen mallia markkinoille. Espanjassa puolestaan törmää vielä kynällä kirjoitettuihin kuitteihin. Myynnin näkökulmasta kumpikaan näistä markkinoista ei ole yhtä kilpailtu kuin Suomi, joten meillä on mahdollisuuksia ja ambitioita voimakkaaseen kasvuun. Suurin haasteemme ei liity kilpailutilanteeseen tai palveluiden tekniseen kehittämiseen vaan nimenomaan uusien toimintatapojen ja ideoiden myymiseen asiakkaille ja käyttöönottoaikojen lyhentämiseen. Systemaattiseen palveluiden käyttöönottoon pitää panostaa paljon organisaatiomme ja asiakkaan resursseja. Kuitenkin muutoksen tuomat hyödyt ovat selkeästi osoitettavissa automaatioasteen noustessa ja manuaalisen työn vähentyessä.”

Talenomin visiona on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto-, maksutili- ja -korttipalvelut pk-yrityksille. Oma ohjelmistokehitys yhdistettynä tilitoimistoalan osaamiseen on Talenomin kilpailuetu, joka mahdollistaa ylivoimaisen asiakaskokemuksen tarjoamisen yrittäjäasiakkaille ja automatisoi samalla Talenomin omia rutiineja. Talenomin palveluksessa oli vuonna 2021 keskimäärin 1 012 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa yhteensä 52 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Nasdaq Helsingin päämarkkinalla.

Kysy lisätietoja ohjelmistokehityksestä ja -konsultoinnista:

Ari Pikkarainen

Myynti Oulu
+358 40 531 3882
ari.pikkarainen@sysart.fi

Anssi Heijasto

Myynti Helsinki
+358 40 661 3857
anssi.heijasto@sysart.fi

Kari Merikanto

Senior Software Designer
+358 44 531 7628
kari.merikanto@sysart.fi

Aki Lappalainen

Software Developer
aki.lappalainen@sysart.fi

Ota yhteyttä!