Hyppää sisältöön

Integraatiot

Integraatioiden tehtävänä on automatisoida tiedonsiirtoa ja vähentää manuaalista työtä. Tiedon siirtämisen lisäksi integraatioden avulla voidaan kehittää myös asiakas- ja käyttökokemusdatan keruuta sekä esimerkiksi toiminnan seurantaa. Tavoitteena on vähentää inhimillisten virheiden määrää sekä helpottaa ja nopeuttaa työtä teknisin ratkaisuin.

Työ lähtee usein liikkeelle asiakkaan havaitsemista liiketoimintatavoitteita tukevista kehitystarpeista sekä nykyjärjestelmien integraatioiden kartoituksesta. Kun toteutuksia halutaan päivittää nykyaikaisemmiksi, ratkaisuehdotuksissa  huomioidaan käyttötarkoitukset, budjetti, ylläpidettävyys, turvallisuus ja erilaiset standardit.

Olemme auttaneet asiakkaitamme esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Olemassaolevan integraation ylläpito ja kehittäminen.
  • Sopivien teknologioiden ja intgraatioalustojen valinta ja toteutuksen määrittely.
  • Käytännön muutostyöt: esim. uusien tietueiden lisääminen, tietotyyppien muutokset,  eri tietomuotojen yhdistäminen, viiveiden vähentäminen.
  • Autentikointi järjestelmien välillä, tietoturvaongelmien korjaukset, tietosuojan toteutuminen
  • Testaus ja dokumentointi
  • Virhekäsittely, transaktioiden hallinta

Ota yhteyttä!