Hyppää sisältöön

Muutosjohtaminen

Haluatko parantaa oman organisaatiosi muutosvalmiuksia ja ketteryyttä? Ehkä haluat kilpailla rekrymarkkinoilla parhaista osaajista muutoinkin kuin rahalla? Haluamme herättää omalla esimerkillämme ajatuksia siitä, miten voit haastaa oman toimialasi kokonaan uudella tavalla toimia.

Ohjelmistoala on tunnettu kokeilukulttuuristaan, mutta väitämme, että monia muutosjohtamisen toimintamallejamme voi soveltaa menestyksellisesti eri toimialoilla. Vai kuulostavatko seuraavat odotukset aivan vierailta: “Asiakkaamme haluavat projekteihinsa mukaan osaavia tyyppejä, läpinäkyvyyttä asioiden etenemisen seuraamiseksi sekä maaliin pääsyä sovitussa aikataulussa ilman suurta yllätystä hintalapussa tai toteutuksen toimivuudessa. Ideaalitilanteessa projekti on viety läpi asiakasta kuunnelleen, hyvällä keskusteluyhteydellä, tekemisen meiningillä ja yhdessä oivaltaen. Juuri näiden asiakkaiden toiveiden toteuttamiseksi olemme Sysartilla päätyneet itseorganisointiin.

Muutos hierarkkisesta itseorganisoituvaan työyhteisöön

Sysart on työyhteisönä kantapään kautta oppinut, miten perinteisestä hierarkkisesta johtamisesta siirrytään itseorganisointiin ja mitä käytännön tekoja muutoksen läpivienti etenkin johdolta vaatii. Meillä ole organisaatiokaavioon piirrettynä esimiesasemia eikä pysyviä laatikoita ihmisille vaan paras mahdollinen tiimi muodostetaan aina asiakkuuden ympärille. Tiimit muokkautuvat ja muuttuvat asiakastarpeiden muuttuessa. Kun päivittäinen työ alkaa, tiimin ja asiakkaan välissä ei ole väliportaita. Tiimi on siis itse vastuussa siitä mitä asiakkaalle luvataan esimerkiksi laadun tai deadlinejen suhteen ja samalla siitä, että asiakas pysyy tyytyväisenä.

Tiimillä ja jokaisella työntekijällämme on valtuudet tehdä päätöksiä ilman turhaa byrokratiaa. Jos hankkeessa esimerkiksi tarvitaan uusia työkaluja, ne voidaan hankkia ilman monimutkaista lupaprosessia ja työssä päästään ripeästi eteenpäin. Tiimi voi itsenäisesti myös sopia, miten ja missä työ on sujuvin toteuttaa. Me kun uskomme, että fiksut ihmiset tekevät fiksuja asioita ja parhaat päätökset tehdään siellä, missä on paras tietämys asiasta. Jaamme mielellämme kokemuksistamme siitä, miten päätöksentekoprosesseja voidaan keventää ja avoimuutta lisätä. Muutosjohtamisen konsultaatiomme tarjoaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten ja miksi ryhdyimme itseorganisoituvaksi työyhteisöksi ja miten muutos toteutettiin käytännössä?
  • Mitä hyötyä itseorganisoinnista on yritykselle, sen asiakkaille ja työntekijöille?
  • Miten päätöksiä tehdään itseorganisoituvassa työyhteisössä? Mistä kaikesta yksilö saa päättää itse, ja mitkä ovat päätöksenteon rajat ja ohjeet?
  • Miten säilytetään yksilön ja tiimien vapaus ja päätäntävalta, sekä hallitaan kokonaiskuvaa? Mitä työkaluja tähän on käytössä?
  • Mikä on johdon rooli itseorganisoituvassa työyhteisössä?
  • Mihin asioihin olemme nykymallissa erityisen tyytyväisiä ja mitä haluamme kehittää tai tekisimme toisin, jos olisimme aloittamassa muutosta?

 

Ota yhteyttä!