Hyppää sisältöön

13.6.2017

Kankea teknologia on kallis kapula liiketoiminnan rattaissa

Kirjoittaja: Petri Mäenpää

Sysartin CEO, jonka sydän sykkii Borussia Dortmundille, golfille ja ATK:lle.

Vaiheittain eteneminen, modulaarisuus ja joustavat sopimusmallit pitävät huolen siitä, että teknologia vauhdittaa liiketoimintaa, ei hidasta sitä.

Kirjoitin viime viikolla liiketoiminnan muutoksesta ja eliömäisestä organisaatiorakenteesta, joka haastaa hierarkkisen johtamisen mallin. Uusia toimintatapoja tarvitaan, koska perinteiset menetelmät eivät ole riittävän ketteriä taipumaan liiketoiminnan nopeisiin muutoksiin.

Organisaatiorakenteen lisäksi myös yrityksen toimintamallien ja teknologiaratkaisujen on oltava joustavia, jotta ne saadaan tarpeen vaatiessa muokattua tukemaan uusia liiketoiminnan vaatimuksia mahdollisimman nopeasti ja halvalla. 

Täydellisesti liiketoiminnan tavoitteisiin nyt ja tulevaisuudessa soveltuva kokonaisratkaisu osuu kohdalle yhtä usein kuin lottovoitto, joten sen varaan kilpailukykyä ei kannata laskea. Siksi on fiksua panostaa valmiisiin palveluihin, vaiheittain etenemiseen, modulaarisuuteen, avoimiin rajapintoihin ja joustaviin sopimusmalleihin.

1. Hanki palveluna

Useimpiin ohjelmistoilla ratkaistaviin liiketoimintaongelmiin löytyy jo olemassa oleva ratkaisu valmiina palveluna. Ellei haaste ole täysin uniikki, SaaS-palvelun elinkaaren aikaiset kustannukset jäävät murto-osaan räätälöidyn ohjelmiston rakentamiseen verrattuna. Usein kannattaa myös sopeuttaa omia prosessejaan valmisohjelmistojen mukaiseksi, sillä totutuista toimintamalleista saatava hyöty ei aina kata räätälöinnistä syntyviä kustannuksia.

Poikkeuksen muodostaa strategista kilpailuetua tuottavat ohjelmistot, jotka on pakko kehittää niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Tosin tällöinkin kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon valmiita palveluita ja komponentteja sekä keskittää voimavarat erottautumista tuovan bisneslogiikan rakentamiseen.

2. Vaiheittain eteneminen

Mitä laajempi, tärkeämpi ja haastavampi ohjelmisto on kyseessä, sitä tärkeämpää on kehittää ohjelmistoa pala kerrallaan pienissä iteraatioissa. Kriittisimmät ja vaikeimmat osat kannattaa toteuttaa ensin, minkä jälkeen etenemisjärjestyksen sanelee liiketoiminnan prioriteetit.

Ohjelmisto on aina syytä julkaista heti silloin, kun se tuottaa riittävästi lisäarvoa käyttäjille. Ensijulkaisun ei todellakaan tarvitse sisältää kaikkia matkan varrella ideoituja hienoja toimintoja tai ominaisuuksia. Myös yksityiskohtien loputon hierominen ja täydellisyyden tavoittelu johtavat vain kasvaneisiin kustannuksiin.

Käytön myötä ohjelmiston hyödyistä alkaa välittömästi kertyä kokemusta ja dataa. Nämä tosikäytöstä saadut havainnot yhdistettynä ensijulkaisusta karsittuihin ominaisuuksiin muodostavat ohjelmiston niin kutsutun backlogin.

Jatkokehityksessä tätä backlogia priorisoidaan bisnesarvon mukaan ja ohjelmistoon tehdään pienissä iteraatioissa uusia ominaisuuksia tärkeysjärjestyksessä. Näin varmistetaan, että ohjelmisto tarjoaa jokaisena hetkenä mahdollisimman suuren liiketoimintahyödyn siihen investoituun rahaan nähden.

3. Modulaarisuus

Ohjelmistojen modulaarisuus tuo joustavuutta ja reagointikykyä tulevaisuuden muutospaineisiin. Hiemankaan suuremmissa järjestelmissä pelkkä käyttöliittymän, bisneslogiikan ja tietokannan kapselointi omiksi kerroksiksi ei enää riitä. Myös eri toiminnot ja loogiset kokonaisuudet kannattaa toteuttaa rajapintojen kautta keskenään kytköksissä olevina itsenäisinä palveluina tai moduleina.

Näin kokonaisuudesta tulee hallittavampi ja kehittäminen nopeutuu, koska yksittäiset muutokset kohdistuvat aina vain rajattuun osa-alueeseen. Modulaarinen arkkitehtuuri pienentää myös muutosriskiä. Yksittäisen osa-alueen tullessa elinkaarensa päähän ei tarvitse korvata koko järjestelmää. Riittää, kun uusitaan ainoastaan vanhentunut osio.

4. Avoimet rajapinnat

Ympäröivä maailma ja liiketoiminta verkostoituvat kiihtyvällä vauhdilla. Yhä suurempi osa lisäarvosta tuotetaan yhdistämällä toimintoja, prosesseja ja arvoketjuja uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi.

Tämän vuoksi myös kaikkien ohjelmistojen on tarjottava avoimet ja helppokäyttöiset rajapinnat tiedon tarjoamiseen ulospäin. Vaikka juuri tänä päivänä kukaan ei kyseistä tietoa tarvitsekaan, tilanne muuttuu aivan varmasti huomenna.

5. Sopimusmallit

Sopimusten on mahdollistettava nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin. Oli kyse SaaS-palvelun tai asiantuntijapalvelun ostosta, palvelun laajuutta ja volyymia pitää pystyä sopeuttamaan ilman viiveitä. Myös sopimuksen päättämisen täytyy olla mahdollista ilman pitkää irtisanomisaikaa.

Lisäksi SaaS-palveluita ostettaessa on varmistettava, että syntyvän datan saa mukaan helpossa muodossa palveluntarjoajaa vaihtaessa. Vastaavasti asiantuntijapalveluiden osalta pitää huolehtia, että itselle jää täydet oikeudet ylläpitää ja kehittää työn tuloksia sopimuksen päättymisen jälkeen. Parhaiten tämä onnistuu käyttämällä avoimen lähdekoodin ratkaisuja tai sopimalla oikeuksien jäämisestä itselle.

Fiksusti suunniteltu teknologia mahdollistaa liiketoiminnan, ei rajoita sitä

Ketterät ja joustavat organisaatiot pystyvät parhaiten vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin sekä hyödyntämään uusia mahdollisuuksia. Ketteryys syntyy pienten askelten politiikasta sekä joustavista sopimusmalleista. 

Toimintatapojen lisäksi myös teknologiaratkaisujen pitää olla joustavia. Tämä toteutuu parhaiten valmiiden palvelujen hyödyntämisellä, modulaarisuudella ja hyvillä rajapinnoilla.

Näillä eväillä yritys kykenee reagoimaan ympäröivän maailman muutoksiin nopeasti ja verrattain vähillä kustannuksilla.

Ohjelmistokehittäjä avuksi nopeasti ja joustavasti

 


Lue seuraavaksi: