Hyppää sisältöön

4.8.2017

Miten varautua teknologiamuutoksiin?

Kirjoittaja: Petri Mäenpää

Sysartin CEO, jonka sydän sykkii Borussia Dortmundille, golfille ja ATK:lle.

Liiketoiminnan siirtyessä entistä vahvemmin verkkoon teknologiavalintojen painoarvo kasvaa. Kun aiemmin vanheneva teknologia oli suurimmaksi osaksi työntekijöiden murhe, nyt siitä kärsivät myös asiakkaat. Pahimmillaan huono käyttäjäkokemus ajaa heidät kilpailijan leiriin.

Vanhenevan teknologian ylläpitäminen ja jatkokehitys on kallista, eikä sopivia osaajia välttämättä löydy. Case Cobol on vain yksi esimerkki siitä, mihin osaajapula voi pahimmillaan johtaa.

Vaarana on myös, ettei vanha teknologia integroidu muihin yrityksen käytössä oleviin järjestelmiin. Tällöin päädytään helposti ottamaan exceleitä ulos yhdestä järjestelmästä ja syöttämään niitä toisiin, mikä on virhealtista ja kuormittaa turhaan työntekijöitä.

Tilanne on huono myös asiakkaiden kannalta: jos kertaalleen järjestelmään syötettyä tietoa katoaa matkalla tai esimerkiksi nettikaupasta ostaminen on yhtä vaivatonta kuin suossa tarpominen, moni äänestää jaloillaan.

Sijoita tulevaan, hajauta riskit

Kuten sijoittamisessa, myös ohjelmistohankkeissa riski kannattaa hajauttaa. On usein parempi panostaa useampaan keskenään pelaavaan palikkaan kuin yhteen isoon do-it-all -möhkäleeseen. Tällöin muutostarve ei aiheuta katastrofia, vaan ohjelmistoa on tarvittaessa helpompi korjata ja uusia vain yhdestä nurkasta.

Etenkin liiketoiminnan kannalta tärkeissä järjestelmähankinnoissa mahdollisiin ongelmiin on varauduttava huolellisesti etukäteen, vaikka se vaatisi lisäinvestointeja. Muuten järjestelmästä voi muodostua riski koko liiketoiminnalle. Sen sijaan vähemmän kriittisten ohjelmistojen, kuten sisäisten tyytyväisyyskyselyjen hankinnassa, maltillisempikin varautuminen riittää.

Teknologiahankintojen riskit vähenevät, kun ohjelmistot rakennetaan lyhyissä iteraatioissa ja niiden sisäinen rakenne tehdään modulaariseksi varustettuina hyvillä rajapinnoilla. Näin koko järjestelmän sijaan voidaan vaihtaa vain tarvittavat osat, jos yksittäisen teknologian korvaaminen tulee ajankohtaiseksi.

Neljä keinoa varautua tulevaan

Liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja hankittaessa kannattaakin muistaa nämä neljä neuvoa:

  1. Vältä suuria, kerralla valmiiksi rakennettavia monoliittiratkaisuja. Suosi pienistä itsenäisistä osista koostuvia modulaarisia järjestelmiä.
  2. Panosta toimiviin rajapintoihin.
  3. Jos haluat pelata varman päälle, hyödynnä valtavirran mukaista vakiintunutta teknologiaa. Kärjistettynä: jos on oltava jostakin riippuvainen, kannattaa olla riippuvainen sellaisesta teknologiasta, jonka jatkokehitykseen ja ylläpitoon löytyy todennäköisimmin osaajia.
  4. Selvitä, onko haluamaasi ratkaisua tai sen osia tarjolla valmiina palveluna.

Aina ei tietenkään voi ennustaa, milloin tietty teknologia tulee tiensä päähän. Pitkälle pääsee, kun pysyy perillä vallitsevista teknologian trendeistä. Tarvittaessa apua saa asiaan perehtyneiltä ohjelmistotaloilta, jotka seuraavat teknologiatrendejä työnsä puolesta.

Teknologiahankintojen riskeistä ja niiden ratkaisuista voit lukea lisää ilmaisesta Minimoi riskit -oppaastamme. Mielenkiintoisia lukuhetkiä!


Minimoi ohjelmistokehityksen riskit

 


Lue seuraavaksi: