Hyppää sisältöön

16.4.2019

Nyt (viimeistään) alkaa käytännön tekeminen saavutettavuuden parantamiseksi

Kirjoittaja: Heli Järvenpää

Kirjoittamista ja laulujen tekoa rakastava markkinointipäällikkö.

Tämän kotisivun päätoimittajana minun on nolona tunnustettava, etten ole aikaisemmin ajatellut juuri lainkaan digipalveluiden saavutettavuutta konkretian tasolla. Tiedän, että työyhteisöni ohjemistosuunnittelijat hoitavat kyllä asiakkaidemme digipalveluiden osalta saavutettavuusasioita kuntoon. Mutta omalle vastuulleni kuuluvan kotisivumme osalta olen asiaan yhtään perehtymättä tuudittautunut ajatukseen siitä, että ihan varmasti erilaiset julkaisujärjestelmät jo huomioivat erilaiset lukulaitteet, selaimet mahdollistavat tekstin koon suurentamisen ja minä voin vain keskittyä sisällön tuottamiseen.

En siis ole oikeastaan edes tajunnut, mistä saavutettavuudessa on kyse. Nyt asia on kuitenkin onneksi muuttumassa. Juuri voimaan tulleella saavutettavuusdirektiivillä tähdätään siihen, että kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluja. Saavutettavuudessa kyse ei ole vain teknisestä toteutuksesta. Puhutaan myös käyttöliittymän selkeydestä, sisällön saatavuudesta ja ymmärrettävyydestä ja ylipäänsä siitä, että olemme käyttäjinä yhdenvertaisia.

Julkinen sektori ja peruspalveluiden tuottajat näyttävät ensimmäisenä mallia

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa toteuttamaan verkkosivustot ja mobiilisovellukset kansainvälisen saavutettavuusstandardin mukaisesti. Laki koskee

  • viranomaisia ja julkisoikeudellisisa laitoksia
  • finanssi- ja vakuutusalan toimijoita
  • vesi- ja energiala-alan toimijoita
  • liikenne- ja postipalveluiden tarjoajia.

Saavutettavuusvaatimukset koskevat kaikkea sitä sisältöä, joka verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa on julkisesti saatavissa riippumatta sisällön kohderyhmästä. Uusimpien, 23.9.2018 ja sen jälkeen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia jo 23.9.2019. Tuon ajankohdan jälkeen julkaistavien ja uudistettavien viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten intranetien tulee myös olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Uusien nyt tekeillä olevien verkkosivustojen osalta saavutettavuus tulee siis ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Vanhempien sivustojen ja verkkosivuilla julkaistujen videoiden osalta vaatimukset astuvat voimaan 23.9.2020. Videoiden osalta vaatimus on saavutettavuusvaatimusten täyttäminen viimeistään 14 vrk niiden julkaisusta. Yksityisillä toimijoilla siirtymäaikaa saavutettavuusvaatimusten huomioimisessa on 1.1.2021 ja mobiilisovelluksilla 23.6.2021 asti.

Mistä saa käytännön ohjeita saavutettavuuden parantamiseen?

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet on koottu WCAG-kriteeristöön (Web Content Accessibility Guidelines). Laki velvoittaa täyttämään kriteeristön A ja AA tason vaatimukset. Uusinta WCAG 2.1. kriteeristöä ei ole vielä virallisesti käännetty suomeksi, mutta Kehitysvammaliitto on tehnyt epäviralliset suomennokset

Koko WCAG 2.1. -kriteeristö englanniksi

Kehitysvammaliiton tekemä epävirallinen suomennos WCAG 2.1. -kriteeristöstä

Tiivistelmä WCAG-kriteeristöstä englanniksi

Englanninkielinen pikaopas A ja AA tason vaatimuksista

Toukokuussa 2019 avautuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivusto www.saavutettavuusvaatimukset.fi. Sieltä tulee löytymään kattavasti tietoa ja esimerkkejä saavutettavuusvaatimuksista ja saavutettavuudesta yleisemminkin.

Lähteet:
https://vm.videosync.fi/saavutettavuus-webinaari
https://www.avi.fi/web/avi/saavutettavuus
http://papunet.net/saavutettavuus


Lue seuraavaksi: