Hyppää sisältöön

4.12.2017

Vaihtamalla paranee – 3 hyvää syytä valita TypeScript

Kirjoittaja: Mikko Ankkala

JavaScript on pitkään ollut erittäin suosittu ohjelmointikieli niin selain- kuin palvelinpuolellakin. Se on kuitenkin yleisen huonoutensa ansiosta saanut rinnalleen lukuisia vaihtoehtoja, joista tällä hetkellä suosituin on Microsoftin kehittämä TypeScript. Mutta mistä siinä on kysymys?

TypeScript on vuonna 2012 päivänvalon nähnyt ohjelmointikieli, joka on alusta alkaen suunniteltu JavaScript-yhteensopivaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki JavaScriptilla kirjoitettu ohjelmakoodi on valmiiksi yhteensopivaa TypeScriptin kanssa.

TypeScript tuo kuitenkin JavaScriptin päälle kasan lisäominaisuuksia, joista tärkein on vahva tyyppijärjestelmä, jonka mukaan kieli on saanut nimensä. Käytännössä ohjelmakoodiin lisätään tietoa siitä, minkä tyyppisiä siinä käytetyt muuttujat ovat, jolloin ohjelmoijan on helpompi pysyä perillä siitä, mitä ohjelmassa tapahtuu.

Olemme Sysartilla huomanneet käytännön kautta TypeScriptin tuomat edut, joten kerromme nyt kolme hyvää syytä, miksi se kannattaa valita ohjelmointikieleksi tulevaan projektiin – ja miksi olemassa olevan JavaScript-projektin päivittämistä TypeScriptiin kannattaa vähintäänkin harkita.

1. Koodia syntyy nopeammin

Ohjelmakoodia kirjoitettaessa TypeScriptin tyyppitarkistusjärjestelmä antaa jatkuvasti tietoa siitä, minkä tyyppisiä määritellyt muuttujat ovat ja millaisia parametreja funktiot hyväksyvät. Tämä auttaa ohjelmoijaa kirjoittamaan asioita nopeammin ilman, että jokaisen funktion kohdalla tarvitsee sukeltaa dokumentaatioon.

Samalla suuri osa ohjelmistokehityksessä syntyvistä yksinkertaisista virheistä huomataan heti ohjelmakoodia kirjoitettaessa. Säästyy aikaa ja rahaa, kun ohjelmistokehittäjän ei turhaan tarvitse käynnistää ja testata ohjelmaa huomatakseen yksinkertaisen kirjoitusvirheen muuttujan nimessä.

Kun langat pysyvät ohjelmoijalla paremmin käsissä, voidaan myös ohjelmakoodia huoletta kirjoittaa yhdeltä istumalta pidemmälle, ennen kuin sitä tarvitsee testaamisen takia suorittaa.

2. Koodin ylläpidettävyys paranee

Vahvasti tyypitetty ohjelmakoodia on helppo ylläpitää. Kun ohjelman eri osien väliset yhteydet kirjoitetaan ylös, pysyy useankin ohjelmoijan tiimi hyvin perillä siitä, mitä ohjelmassa tapahtuu, ja mikä osa on yhteydessä mihinkin. Tällainen koodipohja on myös helpommin lähestyttävissä uudelle ohjelmoijalle.

Eri ohjelman osat keskustelevat toistensa kanssa rajapintojen kautta. Heikosti tyypitetyssä ohjelmointikielessä, kuten perinteisessä JavaScriptissä, rajapinnat on usein määritelty vain implisiittisesti. TypeScript rohkaisee ohjelmoijan määrittelemään rajapinnat koodin tasolla eksplisiittisesti, mikä voi johtaa paremmin määriteltyyn ja helpommin hahmotettavaan lopputulokseen.

3. Käyttöönotto on suhteellisen helppoa

JavaScript-yhteensopivuutensa ansiosta TypeScript on melko helppo ottaa käyttöön niin uudessa kuin vanhassakin projektissa. Periaatteessa mikä tahansa JavaScript-ohjelmakoodi on jo valmiiksi TypeScript-yhteensopivaa. Vahvasta tyypityksestä nauttiakseen ei siis tarvitse tehdä muuta kuin ottaa TypeScript-kääntäjä käyttöön ja alkaa lisätä tyyppitietoa ohjelmakoodiin.

Lisäksi TypeScript-ohjelmassa voidaan JavaScriptin tavoin käyttää mitä tahansa tuhansista saatavilla olevista JavaScript-kirjastoista. JavaScriptiin tottuneille ohjelmoijille on suhteellisen helppoa siirtyä TypeScriptiin, sillä kyseessä on hyvin pitkälle sama ohjelmointikieli.

“JavaScript on kuollut, kauan eläköön TypeScript”?

Ihan joka projektissa TypeScriptiä ei kuitenkaan tarvita. Yhden miehen kotiprojekteissa ja prototyyppien hahmottelussa TypeScriptin käyttöönotto ja tyyppitiedon lisääminen eivät välttämättä maksa itseään takaisin.

Jos projekti on vasta hahmotteluvaiheessa ja ohjelmoijia on vähän, tyyppitiedon ja rajapintojen määrittely saattavat vain hidastaa kehitystä. Jos tarkoituksena on kuitenkin kehittää täysmittaista, pitkäikäistä ja ylläpidettävää koodipohjaa ja kehittäjiä on monia, ovat TypeScriptin hyödyt kiistattomat.

Oletko kovan luokan ohjelmistotaituri? Ota yhteyttä ja liity joukkoon veikeään.
Tutustu Sysartiin työpaikkana


Lue seuraavaksi: