Hyppää sisältöön

Meille töihin

Jos et löydä rooliasi vastaavaa avointa työpaikkaa, älä hätäänny! Voit lähettää meille myös avoimen työhakemuksen suoraan osoitteeseen rekry@sysart.fi.

Rekisteriseloste:
Rekisteriseloste-rekrytointi

Sysart työpaikkana

Pohtiessamme ihannetyöpaikan olemusta Sysartilla olemme päätyneet ehkä yllättäväänkin vastaukseen: se riippuu. Eri ihmiset arvostavat erilaisia asioita ja mieltymykset saattavat vaihdella ajankohdan ja elämäntilanteen mukaan. Tämän vuoksi olemme ottaneet tärkeimmäksi tavoitteeksi pystyä tarjoamaan työntekijöille mahdollisimman paljon erilaisia vaihtoehtoja, joista jokainen voi koostaa oman unelmiensa työpaikan.

Etsitään kiinnostavia projekteja

Ylivoimaisesti merkittävin työn kiinnostavuuteen vaikuttava tekijä on työn sisältö. Tavoitteemme myynnissä on löytää tarjolle mahdollisimman paljon mahdollisimman erilaisia projekteja, joiden joukosta ihmiset voivat valita omiin mielenkiinnon kohteisiin parhaiten täsmäävät hankkeet.

Sysartin asiakkaat ovat eri toimialoilta ja niiden koot vaihtelevat pienistä ja keskisuurista yrityksistä kansainvälisiin korporaatioihin. Hankkeiden koossa ja kestossa on myös suurta hajontaa. Pienimmät keikat ovat olleet yhden hengen parin viikon konsultointeja ja toisessa ääripäässä hankkeen kestoa mitataan vuosissa ja tiimin koko ylittää kymmenen henkeä. Tietenkin suurin osa projekteista osuu tähän väliin perusproggiksen ollessa 3–5 hengen ja 6–12 kuukauden rypistys.

Tutustu listaukseen viimeaikaisista projekteistamme

Ellei kyseessä ole alihankinta, asiakastyö organisoidaan autonomisten tiimien ympärille. Tiimit päättävät itse organisoitumisestaan sekä käyttämistään prosesseista. Useimmissa hankkeissa on käytössä Kanban- ja #NoEstimates -vaikutteinen itse kehitetty työtapa, mutta siitä voidaan tarvittaessa poiketa. Tiimeillä on myös täysi autonomia projektien teknologiavalintoihin. Totta kai tekki joudutaan monesti sopeuttamaan asiakkaan ympäristöön, mutta yrityksen puolesta ei tule mitään rajoituksia. Tällä hetkellä yleisimmin käytetyt teknologiat meidän projekteissa ovat React & React Native, Node, AWS ja Serverless Framework.

Sysartin työntekijöitä virkistyspäivässä ratkomassa pihalla pulmatehtävää.

Työ joustaa elämäntilanteen mukaan

Merkittävä tekijä valinnanvapauden mahdollistajana on omaksumamme 80/20 -käytäntö. Tämä tarkoittaa, että jokaisen henkilön tavoitteena on käyttää keskimäärin 80 % työajasta asiakastyöhön eli projekteihin. Lopun 20 % käyttötarkoitus on jokaisen itse päätettävissä. Tätä “omaa” aikaa voi käyttää esimerkiksi opiskeluun ja oman osaamisen kehittämiseen. Vaihtoehtoisesti sitä voi hyödyntää open source – tai omiin harrasteprojekteihin. Vapaa 20 % mahdollistaa myös avustamisen koko yrityksen pitkän tähtäimen menestymistä edistävissä toiminnoissa kuten myynnissä, markkinoinnissa ja rekrytoinnissa tai yrityksen johtamisessa.

Oman ajankäytön hallinta mahdollistaa erilaisten joustojen ja elämäntilanteen huomioimisen. Luonnollisesti asiat pitää sopia tiimin ja asiakkaan kanssa, mutta niiden sallimissa rajoissa työajat ja päivän pituuden voi päättää itse. Lisäksi halutessaan voi tehdä väliaikaisesti enemmän töitä ja kerätä ylimääräisiä lomapäiviä varastoon. Myöskään työn suorituspaikkaa ei määrätä yrityksen toimesta, vaan se on itse päätettävissä asiakkaan ja tiimin sallimissa rajoissa näin mahdollistaen esimerkiksi etätyön.

Meillä urapolku tarkoittaa monipuolisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa

Uskomme vahvasti itseohjautuvuuteen toiminnan kaikilla tasoilla. Emme pysty tarjoamaan urapolkua johtajaksi pyrkiville, sillä meillä ei ole pomoja tai managereita. Suurin osa päätöksenteosta on hajautettu yksilöille ja tiimeille. Jokainen työntekijä päättää itse ajankäytöstään edellä kuvatun 80/20 -mallin puitteissa. Samoin ihmiset voivat itse päättää omista työvälineistään ja muista laitteista. Ainoa sääntö on, että jokaisen hankinnan täytyy olla läpinäkyvä ja perusteltavissa muille työkavereille. Edelliseen perustuen jokainen saa halutessaan yrityksen luottokortin työssä tarvittavia hankintoja varten.

Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa Sysartin strategiaan ja isoihin päätöksiin. Järjestämme 1-2 kertaa vuodessa koko firman retron, jossa käymme läpi, mihin suuntaan olemme menossa ja mitä haluamme tavoitella. Samassa yhteydessä päätetään myös siitä, millä tavalla organisoidumme tavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme kokeilleen lähivuosien aikana niin johtoryhmää kuin henkilöstön keskuudesta valittavaa strategiapiiriä ja olemmepa välillä toimineet kokonaan ilman johtoryhmääkin. Pääperiaate kaikessa toiminnassamme on, että päätökset sekä niiden perustelut ovat koko ajan kaikille läpinäkyviä.

Sovitaan yhdessä reilusta palkkauksesta

Kyselyjen mukaan palkka ei ole tärkein tekijä työpaikan valinnassa, mutta käytännössä sillä on kuitenkin iso merkitys. Sysart poikkeaa useimmista muista yrityksistä siinä, että palkkauksesta ei päätä johto, vaan siitä sovitaan yhdessä koko porukan kanssa ja jokainen työntekijä pääsee halutessaan vaikuttamaan palkkauksen rakenteeseen ja kriteereihin. Toinen meille ominainen piirre on palkkojen avoimuus.

Tällä hetkellä meidän palkkaus muodostuu peruspalkasta sekä kuukausittaisesta bonuksesta. Peruspalkka pohjautuu yhdessä laadittuun ja säännöllisesti päivittyvään palkkamalliin, jossa huomioidaan mm henkilön työkokemus, osaaminen ja rooli. Tätä kirjoittaessa devaajien peruspalkan haitari on 3400 – 5600 € / kk keskipalkan ollessa 4420 € / kk. Nykyinen bonusmalli perustuu puolestaan henkilökohtaiseen laskutukseen.

Tällä laskurilla voit laskea paljonko kokonaisansiosi Sysartilla olisi.

Edellä kuvatut periaatteet muodostavat raamit, minkä puitteissa jokainen työntekijä voi koostaa oman unelmaduuninsa Sysartilla. Lopputulos on sitten itsestä kiinni. Yksi voi panostaa projektien tykitykseen keräten samalla hyvät bonukset asuntolainan lyhennyksiä varten. Toinen haluaa keskittyä oman osaamisensa kehittämiseen ja käyttää maksimaalisesti aikaa uusien teknologioiden opiskeluun. Kolmas on kiinnostunut bisnespuolesta, jolloin hän osallistuu strategiapiirin kautta yrityksen johtamiseen sekä auttaa myynnissä, markkinoinnissa ja rekrytoinnissa. Tällöin ei välttämättä kerää maxi-bonareita, mutta peruspalkallakin saa voita leivän päälle. Edellä kuvattujen valintojen ei tarvitse olla lopullisia, vaan mieltään saa muuttaa aina halutessaan. Monesti elämäntilanteet vaihtelevat, joten haluamme Sysartin pystyvän tarjoamaan parhaan mahdollisen ratkaisun jokaisella hetkellä.Youtube-kanavamme kurkkaa yrityskulttuurimme kulissien taakse